Od października wraca „stary” wiek emerytalny. Zmiana jest istotna i budzi wiele pytań. Na niektóre z nich odpowiada nasz ekspert  Ludwik Przetakiewicz, pracownik ZUS.

PO OBNIŻENIU WIEKU emerytalnego nie będą już przyznawane emerytury częściowe. Jednak osoby, które je dostały, zachowają do nich prawo.

10 ważnych pytań o emerytury

OD STYCZNIA DO WRZEŚNIA 2017 R. obowiązują przepisy poprzedniej ustawy. Na ich podstawie prawo do emerytury nabędą kobiety urodzone przed 1 lipca 1956 r. oraz mężczyźni urodzeni przed 1 lipca 1951 r. Od października na emeryturę będzie mógł przejść każdy, kto osiągnie wymagany wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jako pierwsze skorzystają kobiety urodzone w październiku 1957 r. lub wcześniej oraz mężczyźni urodzeni w październiku 1952 r. lub wcześniej. Przejście na emeryturę ma być prawem, a nie obowiązkiem. To pracownik decyduje, czy zrobi to zaraz po osiągnięciu wieku, czy nadal będzie pracował. Pracodawca nie może zwolnić pracownika ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.

W sierpniu kończę 60 lat i mani przepracowane 19 lat. Czy będę mogła przejść na emeryturę od października? Tak. Zgodnie z nowymi przepisami kobieta może przejść na emeryturę, gdy w dniu wejścia ustawy ukończyła 60 lat. Pani spełnia ten warunek. Długość stażu pracy nie wpływa na prawo do emerytury.

Mąż w listopadzie 2017 r. skończy 65 lat. Jego obecny wiek emerytalny to 66 lat i 8 miesięcy. Czy zmiana  przepisów oznacza, że w swoje 65. urodziny będzie mógł przejść na emeryturę (a więc wcześniej niż pozwalają na to obecne przepisy)? Tak. Mąż będzie mógł przejść na emeryturę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, który od października wyniesie dla mężczyzn 65 lat.

Chętnie przestałabym pracować i poszła na emeryturę, ale nie wiem, czy opłaca mi się to ze względów finansowych. Czy jest możliwość sprawdzenia, jakie świadczenie otrzymam? Tak. ZUS przesyła do ubezpieczonych prognozę przyszłej emerytury raz w roku. Osoby korzystające z Platformy Usług Elektronicznych ZUS mogą to sprawdzić przez Internet. Ale to tylko prognozy. Precyzyjną kwotę emerytury ZUS może naliczyć dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę.

Po przejściu na emeryturę chciałabym dorabiać. Czy będzie to możliwe? Tak, ale tylko emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity zarobków natomiast, nadal dotyczą wcześniejszych emerytów oraz rencistów.

Jestem na wcześniejszej emeryturze i pracuję. Czy nadal będzie to możliwe? Tak, ale w ramach limitu zarobków. Emeryci, pobierający wcześniejsze świadczenia, oraz renciści mogą od 1 grudnia 2016 roku zarobić do 2838,60 zł brutto miesięcznie bez obawy zmniejszenia kwoty pobieranej z ZUS. Wyższe zarobki spowodują, że ZUS zmniejszy świadczenie. Natomiast przychód większy niż 5271,60 zł brutto oznacza zawieszenie świadczenia. Kwota limitu zmienia się co trzy miesiące, więc kolejna zmiana nastąpi od 1 marca.

Mam obecnie 59 lat i nadal pracuję. Wiek emerytalny na obecnie obowiązujących zasadach osiągnę, gdy ukończę 61 lat i 9 miesięcy. Teraz jestem objęta ochroną przed zwolnieniem. Czy w styczniu 2018 roku mogę być zwolniona, bo skończę 60 lat? Nie. Nadal będzie Pani objęta ochroną aż do ukończenia wieku 61 lat i 9 miesięcy.

Pobieram świadczenie przedemerytalne. Sześćdziesiąt lat skończę 29 czerwca. Czy nadal będę miała do niego prawo? Bo wedle obecnych przepisów emeryturę dostałabym dopiero w przyszłym roku? Znowelizowane przepisy nic nie zmieniają w kwestii świadczeń przedemerytalnych. Świadczenie przysługuje do czasu osiągnięcia przez kobietę lub mężczyznę wieku emerytalnego aktualnie obowiązującego. Ale po wejściu w życie ustawy osoby, które ukończyły 60/65 lat życia, będą mogły wystąpić z wnioskiem o emeryturę. Tak, więc  już w październiku będzie Pani mogła złożyć wniosek o emeryturę.

Czy w marcu będzie waloryzacja emerytur? Tak. Od 1 marca wszystkie emerytury z ZUS zostaną podniesione o 0,73 proc. Podwyżka emerytury nie może być niższa niż 10 zł (lub 5 zł w przypadku emerytury częściowej). Ponadto najniższe emerytury zostaną podniesione cło kwoty 1000 złotych (brutto). Oznacza to, że osoby pobierające najniższe emerytury z ZUS otrzymają podwyżkę o 117,44 zł. Ale taką podwyżkę otrzyma osoba, która udowodniła odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

Czy waloryzacja dotyczy też rencistów? Tak. Wskaźnik waloryzacji rent z ZUS jest taki sam jak dla emerytur (0,73 proc.). Minimalna kwota podwyżki dla renty rodzinnej oraz dla rencisty z całkowitą niezdolnością do pracy wynosi 10 zł brutto, a z częściową niezdolnością do pracy – 7,50 zł. Wzrosną też najniższe renty do kwoty 1000 zł brutto (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna) oraz 750 zł brutto (renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy). To nadal nie wiele, ale wyrówna przynajmniej standard życie po podwyżkach dystrybucji i cenach prądu, które wystąpiły w tym roku. Czytaj więcej na rachunekzaprad.com.pl

Co z osobami na świadczeniach przedemerytalnych? Te osoby również otrzymają podwyżkę i od 1 marca dostaną 1040 zł brutto. Uwaga: nie dotyczy to świadczeń przyznanych osobom, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas kwota nie może być wyższa od ostatnio pobieranej renty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *