Warto starać się o pobyt w uzdrowisku w ramach ubezpieczenia, nawet jeśli trzeba będzie trochę do niego dopłacić i trochę się naczekać. Jak załatwić wyjazd do sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ

Do sanatorium z dofinansowaniem z NFZ ma prawo wyjechać każda osoba ubezpieczona, której stan zdrowia wymaga takiego wsparcia. Leczenie sanatoryjne obejmuje wiele chorób, związanych m.in. z ortopedią, neurologią, reumatologią, kardiologią, laryngologią, pulmonologią, cukrzycą, otyłością. Ale nam się wydaje, że do sanatorium może wyjechać tylko ten co ma znajomości, bo ludzi chorych to nie obejmuje.

JAK SIĘ STARAĆ O WYJAZD DO SANATORIUM?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia zawsze lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. pierwszego kontaktu, rodzinny lub lekarz, który prowadził leczenie w szpitalu. Musi dokładnie opisać przebieg choroby, stan zdrowia pacjenta, w szczególności wyraźnie określić stopień jego samodzielności. Lekarz proponuje we wniosku miejsce oraz rodzaj leczenia. Ale to tylko sugestia, dla NFZ i nie jest ona wiążąca. Do skierowania dołącza się wyniki badań niezbędnych do postawienia przez lekarza diagnozy.

Wypełnione dokumenty zostają przekazane do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez lekarza lub przez pacjenta. Jeśli nie zawierają błędów, skierowanie będzie zarejestrowane i otrzyma indywidualny numer. Trafi do specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokona jego weryfikacji.

Jeśli NFZ zakwalifikuje nas do sanatorium, powiadomi nas o tym listownie. Musimy już wtedy tylko czekać na pisemną informację o miejscu i terminie wyjazdu. Powinniśmy ją otrzymać minimum 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Średni czas oczekiwania na sanatorium to 2022 miesiące (w przypadku leczenia poszpitalnego 89 miesięcy).  Tak, wiem statystyka jest zatrważająca. Co można sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja naszego skierowania, wpisując jego numer na stronie: https://sIderowania_nfz.2ov.p1/.

Jeżeli czas oczekiwania się przedłuża, warto zapytać w swoim oddziale NFZ o wcześniejszy termin wyjazdu z tzw. puli zwrotów. Trzeba też wiedzieć, że skierowania są weryfikowane co 18 miesięcy od daty ich wystawienia. Jeśli czas oczekiwania na wyjazd przekracza ten termin, NFZ odsyła wniosek do lekarza kierującego w celu jego aktualizacji.

Gdy NFZ odrzuci skierowanie, trafi ono z powrotem do lekarza, który je wystawił, a my dostaniemy pisemną decyzję o odmowie, od której nie przysługuje prawo do odwołania. Pozostaje wtedy ponowne staranie się o skierowanie od lekarza POZ i przechodzenie całej procedury od początku.

KOSZTY I OPŁATY

Nie płacimy za zabiegi, z których korzystamy w ramach leczenia uzdrowiskowego (na podstawie skierowania). Musimy jednak ponieść część kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Ich wysokość określa Minister Zdrowia. W zależności od terminu pobytu (od 1 października do 30 kwietnia lub od 1 maja do 30 września) oraz standardu, na który decyduje się indywidualnie kuracjusz (pokój jednoosobowy, wieloosobowy, z łazienką, bez łazienki) odpłatność za dzień pobytu w sanatorium wynosi od 9,40 do 36,10 złotych. Tylko osoby skierowane do szpitala uzdrowiskowego nie ponoszą żadnych kosztów.

Osoba mniej sprawna może pojechać do sanatorium z opiekunem (ale ponosi on pełne koszty pobytu!). NFZ nie ma obowiązku zapewnienia wspólnego wyjazdu małżeństwom, nawet jeśli profil leczenia jest jednakowy. Nie musi się pokrywać ani termin, ani miejsce — wyjątek stanowią małżeństwa. w których jedna z osób ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

ZMIANA TERMINU LUB REZYGNACJA

Kierując nas na konkretny turnus, NFZ rezerwuje dla nas miejsce w ośrodku. Jeśli nie możemy w danym terminie pojechać, trzeba jak najszybciej zawiadomić o tym Fundusz (wyśle na nasze miejsce kolejną oczekującą osobę). Pamiętajmy jednak, że taka odmowa wyjazdu musi być uzasadniona ważnym powodem. Za taki NFZ uzna: naszą poważną chorobę, konieczność sprawowania opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, śmierć kogoś bliskiego. Ale już np. uroczystości rodzinne (ślub, chrzciny itp.) nie zostaną przyjęte za wystarczające do rezygnacji z turnusu. Uzasadnienie zwrotu skierowania trzeba sporządzić na piśmie! Powinniśmy je złożyć w oddziale NFZ razem z oddawanym skierowaniem. Jeśli NFZ uzna zwrot za zasadny, dostaniemy nowy termin wyjazdu. Jeżeli powód rezygnacji będzie dla urzędników zbyt błahy, nie będzie już powrotu do kolejki.

Wcześniejszy powrót z sanatorium bez konsekwencji finansowych jest możliwy w takich sytuacjach jak w przypadku całkowitej rezygnacji z wyjazdu. Jeśli chcemy wyjechać bez ważnego powodu, sanatorium ma prawo obciążyć nas kosztami za niewykorzystane dni turnusu. Pobyt w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni, ale już wyjazd w ramach tzw. rehabilitacji uzdrowiskowej do sanatorium lub szpitala — 28 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *