Rodzaje firm

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. W zależności od tego, którą z nich wybierzemy, różne będą nasze obowiązki względem organów państwowych. Inne będą też zasady prowadzenia naszej firmy. Opiszemy spółki, które nie mają osobowości prawnej.

Na gruncie obowiązujących przepisów firmę można prowadzić jednoosobowo lub w ramach jednej ze spółek, wskazanych w kodeksie spółek handlowych. Ponadto co najmniej dwóch przedsiębiorców może zawrzeć umowę spółki cywilnej. Jednak spółka taka nie jest w świetle przepisów przedsiębiorcą (chociaż może być podmiotem obowiązków podatkowych).

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszą formą w jakiej można prowadzić firmę, jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Założenie takiej działalności wiąże się z koniecznością wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (więcej na temat tej formy wykonywania działalności czytaj w artykule Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą).

Spółka cywilna

Dwóch lub więcej przedsiębiorców może zawrzeć umowę spółki cywilnej. Spółka taka nie jest odrębnym podmiotem, lecz stanowi umowę pomiędzy wspólnikami, której celem jest osiągnięcie wspólnego efektu gospodarczego. Najczęściej spotyka się spółki cywilne tworzone przez dwóch lub więcej jednoosobowych przedsiębiorców. Nie ma jednak przeszkód prawnych, żeby spółkę cywilną tworzyły spółki handlowe (np. spółka jawna i spółka komandytowa).

Spółka jawna

Spółka jawna (skrót – sp.j.) to podstawowa spółka prawa handlowego. Wykonywanie działalności w tej formie, wiąże się z koniecznością jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka jawna, w przeciwieństwie do spółki cywilnej, jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa i posiada zdolność prawną.

Spółka partnerska

Spółką partnerską (skrót – sp.p.) jest spółka, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Spółkę partnerską mogą więc założyć np. adwokaci czy radcowie prawni. Tak jak w przypadku wszystkich spółek handlowych, założenie spółki partnerskiej wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa (skrót – s.k.) to spółka, w której za zobowiązania co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Tę formę działalności często wykorzystują więksi przedsiębiorcy, działający w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki akcyjnej, w przypadku gdy tworzą spółkę „córkę”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *