Podczas zakładania działalności gospodarczej, jednym z pól które musimy wypełnić we wniosku o wpis, jest określenie przedmiotu działalności gospodarczej według PKD. Czym jest PKD? Jest to wykaz rodzajów działalności, która może być prowadzona w Polsce.

Rozwinięcie skrótu PKD to Polska Klasyfikacja Działalności. PKD jest klasyfikacją wprowadzoną przepisami prawa przez Radę Ministrów i ma na celu uporządkowanie rodzajów działalności wykonywanych w Polsce.

Jak zbudowana jest PKD?

Obecnie obowiązująca PKD 2007 (oznaczenie liczbą 2007 pochodzi od roku wydania rozporządzenią ją wprowadzającego) grupuje rodzaje działalności gospodarczej w sposób pięciostopniowy (sekcje, działy, grupy, klasy, podklasy). Każdemu stopniowi przypisany jest specjalny kod PKD wyrażony literami bądź cyframi. Przy czym przedsiębiorcę najbardziej interesują kody przypisane poszczególnym podklasom, bowiem one określają rodzaj działalności, którą powinien on wskazać rejestrując firmę (np. kod 47.65.Z oznacza „Sprzedaż detaliczną gier i zabawek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach”). Obowiązujące wcześniej klasyfikacje (np. PKD 2004) miały trochę inna budowę.

Do czego potrzebne są kody PKD?

Kody PKD potrzebne są podczas rejestrowania przedsiębiorcy do określenia rodzaju działalności jaka będzie przez niego wykonywana. Obecnie we wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej) oraz we wnioskach o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (przy rejestrowaniu spółek prawa handlowego) trzeba wpisywać kody z klasyfikacji PKD 2007. Należy zawsze podawać kody przypisane do najniższego stopnia klasyfikacji, czyli do podklasy.

Kody PKD mogą być również przydatne przy określaniu celu gospodarczego spółki cywilnej, podczas zawierania umowy tej spółki.

Gdzie można znaleźć kody PKD 2007?

Pełna klasyfikacja PKD 2007 określona jest w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 251, poz. 1885). Można w niej znaleźć odpowiednie dla prowadzonej przez nas działalności kody. O wiele łatwiejsze może być jednak skorzystanie z jednej z wyszukiwarek kodów udostępnionych przez Ministerstwo Gospodarki (wyszukiwarka MG) bądź Główny Urząd Statystyczny (wyszukiwarka GUS).

Rejestrując działalność gospodarczą możemy wpisać do wniosku dowolną ilość kodów PKD, nawet jeżeli w danej chwili nie wykonujemy określonego rodzaju działalności.

To nie wszystko, czasem aby prowadzić działalność potrzebne są licencje, lub koncesje czy zezwolenia. Przykładem takiej działalności regulowanej jest sprzedaż energii elektrycznej. O tym czytaj na EnergiaDirect.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *