Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, która ma na celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną nazwą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jednej ze wspólników (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Historia

Spółki tego rodzaju powstały już w XI wieku. We Włoszech powstała umowa, na której wzorowane są współczesne spółki komandytowe. Na jej podstawie jeden ze wspólników, który posiadał towary oraz środki pieniężne powierzał jest kupcom morskim. W takcie podróży ich zadaniem było obracanie kapitałem, a później rozliczenie się z osobami, od których uzyskał środki. Później taka umowa została wykorzystywana również w handlu lądowych. Umowa polegała na tym, że osoba dysponująca środkami wnosiła majątek, ale pozostawał bierny i ryzykował jedynie utratę zainwestowanych środków. Osoba obracająca środkami wnosiła swoją aktywność i umiejętności handlowe. Odpowiadał on również za zobowiązania osób trzecich.

W jaki sposób zakłada się spółkę komandytową?

Powstaje ona dopiero w momencie, gdy zostanie wpisana do rejestru. Wcześniej konieczne jest zawarcie umowy spółki, która będzie zapisywana w formie aktu notarialnego. Wpisanie spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców jest obowiązkowe – prawo i obowiązek jej zgłoszenia ma każdy wspólnik, a w tym również komandytariusz. Zarejestrowane spółki są podawane do informacji za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W jaki sposób rozwiązać spółkę komandytową?

Następuje to w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wcześniej konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Następuje to w momencie, gdy umowa spółki komandytowej zostanie rozwiązana. Może to nastąpić również w momencie, gdy wszyscy wspólnicy podejmą jednomyślną uchwałę w tym zakresie. Możliwe jest również rozwiązanie takiej spółki z mocy ustawy – z powodu ogłoszenia upadłości spółki, śmierci komplementariusza oraz ogłoszenie upadłości wspólnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *