Nie ważne, w jaki mieście chcesz wyrobić akt małżeństwa, formalności, jakich trzeba dopełnić, będą zależały od tego, na jaki ślub się zdecydujecie — przed kierownikiem USC czy duchownym.

Miejscem zawarcia małżeństwa może być urząd stanu cywilnego lub kościół katolicki. Sami decydujecie, gdzie chcecie składać przysięgę. Możecie zdecydować się na dwie uroczystości  cywilną a następnie kościelną, albo wyłącznie na ślub cywilny lub tylko wyznaniowy, zwany też konkordatowym. Ślub cywilny można zawrzeć nie tylko w budynku USC. Niektóre pary decydują się na ceremonię w plenerze. Aby mogło do niej dojść, wymagana jest zgoda kierownika urzędu stanu cywilnego. – Alicja Hass podpowiada, co i jak.

WARUNKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo może zawrzeć osoba stanu wolnego: panna, kawaler, wdowiec, wdowa, rozwiedziona i rozwiedziony. Narzeczeni muszą być pełnoletni. Od tej zasady jest pewien wyjątek sąd opiekuńczy z ważnych powodów może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście. Niedopuszczalne jest małżeństwo między rodzeństwem, osobami spokrewnionymi, spowinowaconymi w linii prostej, pozostającymi w stosunku przysposobienia a także gdy jedna ze stron jest już w związku małżeńskim.

WYMAGANE DOKUMENTY ŚLUB CYWILNY

Możecie wybrać dowolny urząd stanu cywilnego, niekoniecznie ten, w którego okręgu mieszkacie. Termin ślubu może być wyznaczony najszybciej miesiąc i jeden dzień od daty złożenia przez was dokumentów.  W urzędzie należy złożyć:

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważne jest pół roku),
 • dowody osobiste (do wglądu),
 • skrócone odpisy aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis wyroku rozwodowego (gdy jedno z was jest rozwiedzione ) lub odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli któreś z was straciło współmałżonka),
 • ewentualnie zezwolenie na zawarcie związku (gdy kobieta nie ukończyła 18 lat).

Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 złote. Jeden skrócony odpis aktu małżeństwa otrzymacie za darmo. Dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1000 zł. Brak oświadczenia dotyczącego nazwisk małżonków po ślubie skutkuje wpisaniem do aktu małżeństwa dotychczasowych nazwisk. Dzieci będą natomiast nosiły nazwisko ojca. Warto wiedzieć. Gdy jedna ze stron jest cudzoziemcem, musi przedstawić w urzędzie stanu cywilnego wystawione przez władze swojego kraju ważny paszport, odpis aktu urodzenia i pismo stwierdzające, że zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju nie ma przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą być urzędowo przetłumaczone.

ŚLUB KONKORDATOWY Najczęściej jest zawierany w parafii panny młodej lub pana młodego. Można jednak wziąć ślub także w innym kościele (wymaga to zgody własnej parafii). Powinniście przedstawić:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu  wydane nie wcześniej niż w w ciągu 3 miesięcy,
 • zaświadczenia o bierzmowaniu,
 • świadectwa nauki religii (zależy od parafii),
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli były w innej parafii,
 • zaświadczenia o spowiedzi,
 • zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.

Należy to załatwić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu (po tym czasie dokument traci ważność). W ciągu 5 dni po zawarciu małżeństwa ksiądz powiadamia o tym urząd stanu cywilnego. Po ok. dwóch tygodniach możecie już odebrać W urzędzie skrócone odpisy aktu małżeństwa.  Opłata:

 •  84 zł w urzędzie stanu cywilnego
 •  co łaska w kościele, ale…

Ślub humanistyczny, to sami decydujecie, jaki kształt będzie miała ceremonia i układacie przysięgę małżeńską.  Zawarcie ślubu humanistycznego nie wymaga dokumentów, ani rejestracji. Możecie zgłosić się do Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, które organizuje takie śluby, nie tylko dla swoich członków. Koszt takiej ceremonii to kilkaset złotych. Ślub humanistyczny jest popularny m.in. w Norwegii, Szkocji i Stanach Zjednoczonych i tam wywołuje takie same skutki prawne jak np. ślub cywilny. Ale nie w Polsce! U nas nie jest prawnie usankcjonowaną formą zawarcia małżeństwa.

WYBÓR NAZWISKA

Oświadczenie, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci możecie złożyć bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Po ślubie możecie:

 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka
 • zdecydować się na jedno z nazwisk, które będzie potem waszym wspólnym.

Jeśli nie złożycie oświadczenia  zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska. Jeśli będziecie nosić różne nazwiska, musicie postanowić, jakie będzie nosiło wasze dziecko:

 • jednego z was
 • połączone  matki i ojca.

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń, dzieci będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk.

KWESTIE MAJĄTKOWE

Przed ślubem powinniście zdecydować, w jaki sposób ułożycie między sobą sprawy majątkowe  czy chcecie dorabiać się wspólnie czy też każde z was będzie to robiło na „własny” rachunek. W zależności od tego, jak postanowicie, inne będą skutki prawne w przyszłości. Po ślubie powstaje między wami wspólność majątkowa, która oznacza, że wszystko, czego się dorobicie czy kupicie, stanowi waszą wspólną własność.  Jeżeli chcecie, aby było inaczej, tzn, by żyjąc wspólnie, zachować odrębne majątki, trzeba spisać intercyzę. Gdy zrobicie to przed ślubem, umowa ta zacznie obowiązywać od dnia zawarcia związku, chyba, że wskażecie w niej inną datę. Taka umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego inaczej będzie nieważna. Nie wymaga ona uzasadnienia. Idąc do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i 400 zł. Tyle wynosi maksymalna taksa notarialna za sporządzenie intercyzy. Intercyzę podpisujecie obydwoje, zaświadczając w ten sposób, że godzicie się na takie rozwiązanie kwestii materialnych. Warto wiedzieć! Umowę majątkową można także sporządzić w czasie trwania związku małżeńskiego. Wtedy trzeba przedstawić notariuszowi oprócz dowodów osobistych również skrócony akt małżeństwa.

Nie wszystko wspólne, nawet, gdy nie spisywaliście intercyzy, twój majątek osobisty stanowią nadal:

• wszystkie rzeczy, które nabyłaś przed ślubem,

• przedmioty, nieruchomości, które otrzymałaś w spadku lub darowiźnie już w trakcie małżeństwa, chyba że ten, kto je ofiarował, zaznaczył, iż jest to darowizna dla was obojga, w rzeczy osobiste,

• nagrody za osobiste osiągnięcia,

• odszkodowania za uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę. Wyjątek stanowi renta z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Ślub za granicą

Związek małżeński możecie zawrzeć w polskim konsulacie. Dokumenty, które musicie przedstawić, są takie same jak w wypadku ślubu cywilnego Polsce (patrz obok). Konsul sporządza protokół potwierdzający złożenie przez was oświadczeń, że chcecie wstąpić w związek małżeński. Dokument podpisany przez konsula, małżonków i świadków stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Konsul przesyła ten protokół do urzędu stanu cywilnego dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Tam sporządzany jest akt małżeństwa.  Zawarcie małżeństwa za granicą wymaga uiszczenia opłaty konsularnej (obejmuje ona przygotowanie dokumentów, ceremonii, sporządzenie protokołu). Na przykład za ślub w Paryżu zapłacisz 500 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *