Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, która ma na celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną nazwą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w sposób nieograniczony co najmniej jednej ze wspólników (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz).

Czytaj dalej Spółka komandytowa